Hoe vraag ik een Beoordeling Arbeidsvermogen aan?

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) of op een entree-opleiding in het mbo kunnen zelf een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen bij UWV. Dit doe je met het formulier Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen op uwv.nl. Jouw school kan je hierbij helpen. Als uit deze beoordeling blijkt dat je arbeidsvermogen hebt, bekijken wij of je een Indicatie banenafspraak kunt krijgen. Als je die indicatie krijgt, dan wordt je opgenomen in het doelgroepregister.

Wat is een indicatie banenafspraak?

Je kunt een Indicatie banenafspraak krijgen als je door een ziekte of handicap niet het minimumloon kunt verdienen. Met een indicatie wordt je opgenomen in het doelgroepregister en met de middelen die daarmee beschikbaar kunnen komen, heb je betere kansen op werk.

Wat is het doelgroepregister?

Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. Het UWV beheert dit register. Werkgevers kunnen met jouw burgerservicenummer zien of je in het doelgroepregister staat. En of je dus meetelt voor de banenafspraak. In de meeste gevallen zal de school jou aanmelden voor het doelgroepregister. Je wordt hierover door school geïnformeerd. Van UWV krijg je een bevestiging van de inschrijving. Als je een Indicatie banenafspraak hebt, kun je zelf controleren of je opgenomen bent in het doelgroepregister. Dit doe je via Mijn UWV.