Regionale leerplichtambtenaar voor het MBO

Verzuim je? Of heb je vragen over onderwijs? Dan komt de regionale leerplichtambtenaar in beeld.

De regionale leerplichtambtenaar is er voor de 16 en 17 jarigen binnen het MBO die wonen in de subregio Almelo.
De 16 en 17 jarige leerlingen op het voortgezet onderwijs hebben te maken met de lokale leerplichtambtenaar van de woongemeente.
De regionale leerplichtambtenaar ontvangt een verzuimmelding van het MBO als er sprake is van vermoedelijk ongeoorloofd verzuim. Vervolgens wordt in een gesprek de oorzaak van het verzuim besproken. Samen met de leerling en school wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om het verzuim te voorkomen. De afspraken worden in een brief vastgelegd.

Meer informatie kun je vinden op Voortijdig schoolverlater.