Trajecten voor leerlingen van VSO, praktijkonderwijs en entreeonderwijs

Heb je je opleiding op het VSO, praktijkonderwijs of entree-onderwijs afgerond en ben je op zoek naar werk? Ook dan is het mogelijk dat de trajectbegeleider in actie komt. De RMC wordt door de school ge´nformeerd over jouw uitstroomprofiel (werk, onderwijs, zorg of een combinatie van deze) en de eventuele ondersteuning die je daarbij nodig hebt. De trajectbegeleider informeert en co÷rdineert de professionals die de gewenste ondersteuning kunnen bieden en adviseert jouw woongemeente over de te nemen stappen. Gedurende het gehele traject houden we jou in beeld zodat we op tijd kunnen ingrijpen wanneer je plotseling toch (extra) hulp nodig hebt. Ga je aan het werk maar kun je vanwege een beperking niet zelfstandig het minimumloon verdienen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een indicatie garantiebaan. Jouw gemeente kan in dat geval besluiten om jou in je werk te ondersteunen. Ook hierin kan de trajectbegeleider jou verder helpen.

Er kunnen ook andere problemen meespelen waardoor je niet aan het werk of naar vervolgonderwijs kunt, bijvoorbeeld financiŰle problemen, psychische problemen, een onrustige thuissituatie, verslaving.

Samen met jou kijken we welke instantie je verder kan helpen.