Kwalificatieplicht:
Voortijdig schoolverlaten:
RMC: