Wat is een startkwalificatie?

Dit is een diploma op minimaal MBO-niveau 2, HAVO- of VWO-niveau.

Een VMBO diploma is dat ook een startkwalificatie?

Een VMBO diploma is geen startkwalificatie.

Waarom is het belangrijk een startkwalificatie te behalen?

Een startkwalificatie vergroot de kans op het vinden en behouden van een leuke baan die bij jou past.

Wat betekent kwalificatieplicht?

De volledige leerplicht is tot en met het schooljaar waarin je 16 jaar wordt. Daarna gaat de kwalificatieplicht gelden. De kwalificatieplicht geldt tot het moment dat je 18 jaar wordt, of daarvoor een startkwalificatie hebt behaald.

Zijn er ook uitzonderingen op de kwalificatieplicht?

Ja, want als je op het praktijkonderwijs een getuigschrift of certificaat hebt behaald en daarnaast een arbeidscontract hebt van minimaal 24 uren per week dan mag je ook uitstromen.

Ook als je meervoudig gehandicapt bent of geïndiceerd bent als zeer moeilijk lerend kind (ZML), dan ben je vrijgesteld.

Ik ben van school afgegaan zonder startkwalificatie en heb een tijdje gewerkt. Ik wil eigenlijk wel weer naar school maar weet niet goed wat ik wil en kan. Wat moet ik doen?

Contact opnemen met de RMC, zie contactgegevens. Wij helpen je graag verder!

Ik word over 4 maanden 18 jaar en vind mijn opleiding niet meer leuk, mag ik alvast gaan werken ondanks dat ik geen startkwalificatie heb?

Nee, dat mag niet want je bent kwalificatieplichtig tot het moment dat je 18 jaar wordt.

Waar kan ik mij als 16/17 jarige Havist, VWO'er of VMBO'er melden met vragen tot onderwijs?

Jij kunt je melden bij de leerplichtambtenaar van jouw gemeente.

Na hoeveel verzuim uren meldt de school mij bij de RMC?

De school meldt na 16 uur verzuim binnen 4 aaneengesloten weken.

Hoe gaat zo'n verzuimmelding?

De school verricht een melding via DUO en als je jonger dan 18 jaar bent dan zul je worden uitgenodigd door de leerplichtambtenaar. Ben je ouder dan 18 dan zal de RMC de melding registreren en verdere actie bepalen.

Wat gebeurt er als ik me niet houdt aan de gemaakte afspraken met de regionale leerplichtambtenaar en opnieuw verzuim?

De regionale leerplichtambtenaar zal een nieuwe verzuimmelding van school ontvangen. In een nieuw gesprek zal worden gekeken waarom de gemaakte afspraken niet zijn nagekomen. In sommige gevallen zal er een proces verbaal worden opgemaakt zodat de Raad voor de Kinderbescherming een advies kan geven aan het Openbaar Ministerie over de situatie en in te zetten hulpverlening. Ook kan er, afhankelijk van het verzuim, een HALT afdoening (verkort proces verbaal) worden opgemaakt waarbij een taakstraf via Bureau Halt moet worden uitgevoerd.