Wanneer ben ik een voortijdig schoolverlater?

Als je tussen de 18 en 23 jaar bent en gestopt bent met school zonder startkwalificatie.

Wat gebeurt er als de school mij heeft uitgeschreven?

De school meldt de uitschrijving aan DUO en de RMC. De RMC zal je vervolgens uitnodigen om samen met jou te kijken hoe nu verder.

Ik wil een opleiding volgen maar is hier wel werk in te vinden?

Op de site www.kansopwerk.nl is te zien hoe de perspectieven zijn op de arbeidsmarkt als je je diploma hebt behaald.

Kan ik ook eerder instromen dan 1 september?

Bij veel opleidingen is er mogelijkheid tot tussentijdse instroom. Hiervoor kun je het beste contact opnemen met de school. Sommige BBL bedrijven bieden 'interne opleidingen' waarbij er vaker instroommomenten mogelijk zijn.

Ik heb geen BBL plek meer, mag ik dan nog wel onderwijs volgen bij mijn school?

Binnen je opleiding zijn er termijnen vastgesteld waarbinnen je een BBL-plek moet hebben. Als dit niet lukt dan moet je samen met je mentor kijken wat andere mogelijkheden zijn want anders moet je stoppen omdat het hebben van een BBL plek een vereiste is. Misschien kun je overstappen naar een BOL opleiding of een andere studierichting kiezen.

Hebben jullie ook banen?

Nee, wij hebben geen kaartenbak met banen. Wel hebben we contacten met leerwerkbedrijven en het 1000-jongerenplan.

Helpen jullie bij het vinden van een BBL Plek?

Wij kunnen doorverwijzen naar sites, zoals www.stagemarkt.nl, www.werk.nl, sites van kenniscentra, maar je moet zelf actief zoeken om een BBL plek te regelen. Ook kun je het bij een uitzendbureau proberen.

Ik vind de huidige opleiding niet leuk en hierdoor ongemotiveerd, wat moet ik doen?

Neem contact op met je studieloopbaanbegeleider of mentor en vraag om bijvoorbeeld een doorverwijzing naar een loopbaancentrum waar je samen met school een beroepen en studiekeuzetest kunt gaan doen.

Sommige scholen hebben ook beroeps- keuzetrajecten waarbij je een goed beeld van je eigen competenties en interesses krijgt en mogelijk door middel van een snuffelstage een bewuste studierichting gaat kiezen.

Ik heb niet de goede vooropleiding maar wil graag naar het HBO, kan ik daarvoor een toelatingstest doen? Hoe werkt zoiets?

Je kunt inderdaad bij de HBO opleiding verzoeken om een 21+ toelatingsexamen. Indien je het examen hebt behaalt dan mag je starten.