- Meer links...

De RMC staat voor regionale meld- en co÷rdinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. De RMC is van toepassing op alle jongeren tot de leeftijd van 23 jaar die woonachtig zijn in de subregio Almelo en van school gaan zonder startkwalificatie.

- Lees meer...

De regionale leerplichtambtenaar is er voor de 16 en 17 jarigen binnen het MBO die wonen in de subregio Almelo. De 16 en 17 jarige leerlingen op het voortgezet onderwijs hebben te maken met de lokale leerplichtambtenaar van de woongemeente.

- Lees meer...

Als je er voor hebt gekozen om te stoppen met je opleiding word je aangemeld bij de RMC. Het gebeurt ook regelmatig dat de trajectbegeleider al eerder wordt benaderd om mee te denken over vervolgstappen.

- Lees meer...

- Lees meer...